Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Vill du arbeta med spridningsmodeller eller i hög­toxiskt labb?

Som naturvetare kan du få utveckla metoder för att bedöma risker. I ditt arbete på FOI tar du fram kunskaper åt Försvarsmakten och det civila samhället kring farliga kemikalier, radioaktiva material samt mikroorganismer som orsakar sjukdomar och farlig smitta. Dina svar till våra uppdragsgivare bidrar till att stärka Sveriges totalförsvar.

Kvinna och man vid dator

FOI ligger i forskningens framkant och vår expertis är efterfrågad. På FOI finns en mix av olika kompetenser. En styrka är att arbeta sida vid sida med människor med stor och unik kunskap. Hos oss får du kläcka idéer, utveckla dem och se dem förverkligas hos uppdragsgivare som till exempel Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Polisen. FOI är ett av Europas främsta institut för tillämpad forskning inom förvar och säkerhet. Var med och sök svaren för en säkrare värld.

Vill du utveckla teknik som gör det möjligt att upptäcka bomber på avstånd?

Forskningen som ska göra det möjligt att upptäcka bomber på avstånd har pågått under närmare tio år. Ett av syftena är att det ska bli både enklare och säkrare att identifiera och detektera sprängämnen.

De kunskaper och den utrustning som finns inom FOI kan användas till allt från att förhindra eller minska verkningarna vid allvarliga epidemier till test och kalibrering av hydrofoner, sonar­system, elektriska sensorer och andra undervattens­utrustningar.

Vill du ta fram metoder som skyddar mot extrema solstormar?

FOI har utarbetat en metod som bidrar till att skydda samhällskritisk infrastruktur vid extrema solstormar. Metoden kan bli ett kraftfullt verktyg för att förutsäga på vilka platser i Sverige ett solutbrott kan påverka kraftnätet mest.

Solstormar är bara ett exempel på komplexa och spännande problem som FOI arbetar med. Beroende på vilket jobb du har kan du få genomföra markprover som förbättrar ett globalt system för att snabbt avgöra om och var ett kärnvapenprov har skett. Eller så kan du vara med inom hela den analytiska kedjan från provtagning till kvalificerad tolkning av analysdata av kemiska ämnen.

Man i skyddskläder och kvinna

Hur ska Sverige på bästa sätt skydda sig mot kemiska, biologiska och radiologiska vapen?

Man i labb

Att bli expert inom sitt forskningsområde på FOI sker genom att man utvecklar de kunskaper man har i de projekt man arbetar i och lär av andra.

I vissa fall är våra experters kompetens så unik att de är ensamma om sin kunskap. Som expert agerar du rådgivare åt FOI:s uppdragsgivare.

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2020-06-11