Kunder & Partners

FOI har kunder och uppdragsgivare inom försvar, civil säkerhet och näringslivet. Vi har lång och bred erfarenhet av att formulera komplexa problem, göra strategiska analyser och utveckla tekniska lösningar för krävande kunder.

Både stora och små kunder

Vår största kund är Försvarsmakten, men vi samarbetar också med såväl stora som små företag, myndigheter och andra aktörer i Sverige och i världen. Våra uppdragsgivare inom försvarssektorn ställer mycket höga krav på avancerad forskning vilket även kommer våra andra kunder till nytta. År 2015 finansierades FOI:s verksamhet till 81 procent via uppdrag. Dessa uppdrag kommer från kunder som valt att köpa just vår forskning och kompetens.

 

Oberoende med kunskapsbredd

Vi har lång vana av att hantera information under hög sekretess. Våra kunder uppskattar också att FOI är en myndighet som är fristående i förhållande till näringslivet, försvarsmakten och andra aktörer. Kunskapsbredden och oberoendet gör oss till en pålitlig samarbetspartner.

 

Idag samarbetar vi med kunder och partners både i Sverige och internationellt. Vi har också omfattande nätverk med högskolor, universitet och forskningsinstitut runt om i världen.