Ett urval av projekt

Den största delen av FOI:s verksamhet bedrivs i projektform.
Varje år genomförs ett antal projekt från många olika uppdragsgivare. En del projekt pågår under flera år, andra bara några veckor. Här kan du läsa om några av FOI:s aktiva projekt just nu.