Läs mer

Climatools

Programmet Climatools är avslutat. Climatools var ett forskningsprogram som arbetade med att ta fram en uppsättning verktyg som underlättar för samhällsplanerare och beslutsfattare att anpassa samhället till konsekvenserna av klimatförändringen.

Verktygen finns i menyn till höger.

På uppdrag av Naturvårdsverket
Enligt FNs Klimatkonvention ska de nationella myndigheterna vidta anpassningsåtgärder för att möta klimatförändringen. Climatools drevs av FOI på uppdrag av Naturvårdsverket. Fokus för Climatools är att upprätthålla och förbättra kapaciteten inom sektorer och regioner i Sverige att tillhandahålla de tjänster som framtidens samhälle behöver.

Ett program i samverkan
Forskningsprogrammet, som startade hösten 2006 och pågick till 2011, med ett slutseminarium 26 januari
2012, omfattade 25 miljoner kronor. Climatools drevs i samverkan med KTH, Umeå universitet och Konjunkturinstitutet.


Bakgrund
- Klimatförändringen är ett faktum. Även om vi begränsar utsläppen kommer vi att få ett varmare och vildare klimat i framtiden och denna framtid ligger inte så lång bort. Vi ser förändringar redan nu och den generation som föds idag kan få uppleva den största klimatförändringen i Sveriges historia, säger Annika Carlsson-Kanyama, programchef för Climatools.

 

Nyheter


Kommuner ser olika på klimatförändringar


Climatools har en ny rapport om synen på klimatförändringarna. Rapporten
bygger på en enkätundersökning till kommunpolitiker och chefer i svenska
kommuner.

Läs mer om Kommuner ser olika på klimatförändringar

 

Programmet Climatools avslutas


Arbetet med att skapa åtta olika verktyg för klimatanpassning är avslutat.
Verktygen finns nu klara för att hjälpa kommuner, länsstyrelser och landsting i
sitt arbete med att förbereda samhället inför ett förändrat klimat.

Läs mer om Programmet Climatools avslutas