Läs mer

Kontakt

Climatools

Programchef för Climatools

Karin Mossberg Sonnek
Tel: 070-9277463
karin.mossberg@foi.se

 

 

Projektledare

 

Projekt - Syntes och programledning
Annika Carlsson-Kanyama, FOI
Tel: 08-55 50 38 92
Mobil: 0709-58 88 97
annika.carlsson-kanyama@foi.se

 

Projekt - Målkonflikter på miljöområdet och hur de kan lösas
Karin Edvardsson Björnberg, London School of Economics and Political Science/KTH
Tel: 0044-(0)777-1116180
karin.bjornberg@abe.kth.se, k.edvardsson-bjornberg@lse.ac.uk

 

Projekt - Genus, klimatförändring och anpassning
Sven Ove Hansson, KTH
Tel: 08-790 95 64
soh@infra.kth.se, soh@kth.se

 

Projekt - Inverkan på hälsotillståndet
Bertil Forsberg, Umeå universitet
Tel: 090-785 27 51
bertil.forsberg@envmed.umu.se

 

Projekt - Metoder och verktyg för anpassningsanalys
Karin Mossberg Sonnek, FOI
Tel: 08-55 50 37 94
karin.mossberg@foi.se

 

Projekt - Värdering i ekonomiska termer
Maria Vredin Johansson, Konjunkturinstitutet
Tel: 018-471 11 15
maria.vredin-johansson@nek.uu.se