Läs mer

Climatools

 • 2016-10-25
  Nu gör Climatools klimateffektprofiler
  Av de olika verktyg som utvecklas inom forskningsprogrammet Climatools är det nu ”lokal klimateffektprofil” som prövas. Det är första gången som en klimateffektprofil fastställs i Sverige. Först ut är Burlöv och Lomma kommuner.
  Läs mer
 • 2016-10-25
  Programmet Climatools avslutas
  Arbetet med att skapa åtta olika verktyg för klimatanpassning är avslutat. Verktygen finns nu klara för att hjälpa kommuner, länsstyrelser och landsting i sitt arbete med att förbereda samhället inför ett förändrat klimat.
  Läs mer
 • 2016-10-25
  Kommuner ser olika på klimatförändringar
  Climatools har en ny rapport om synen på klimatförändringarna. Rapporten bygger på en enkätundersökning till kommunpolitiker och chefer i svenska kommuner.
  Läs mer