Läs mer

Nu gör Climatools klimateffektprofiler

Av de olika verktyg som utvecklas inom forskningsprogrammet Climatools är det nu ”lokal klimateffektprofil” som prövas. Det är första gången som en klimateffektprofil fastställs i Sverige. Först ut är Burlöv och Lomma kommuner.

Arbetet beräknas vara klart och presenteras den 23 mars och är ett samarbete mellan Climatools och Alnarp SLU (Sveriges lantbruksuniversitet ).

Studenterna vid SLU kommer bland annat genomföra intervjuer med bland annat socialchefen, kommunchefen, samhällsbyggnadschefen, planarkitekten, gatuchefen, VA- ingenjören, miljösamordnaren och miljöchefen.


- Vi hoppas att vi kommer få en knuff framåt i vårt arbete med klimatanpassning. Det här blir ett sätt att samlas i kommunen och påbörja ett viktigt arbete, som sen måste fortsätta, säger samhällsbyggadschef Mona Svensson.


Sommaren 2007 hade Burlöv kommun ett rikligt skyfall. Den sortens skyfall som bara inträffar var sextiofemte år enligt beräkningar. Marken var redan mättad och översvämningen blev ett faktum. Kommunen är enligt lag skyldig att klara av starka skyfall och regnperioder. Men sommaren 2007 var ovanligt regning. Kommunen hamnade i en lång utdragen tvist om skadestånd med fastighetsägare och försäkringsbolag. Kommunens  jurist  utreder fortfarande ersättningskraven från sommaren 2007.


- Framtida översvämningar och eventuella värmeböljor är klimatförändring som kommunen behöver förbereda sig på. Ett exempel är utformandet av äldreboende, som behöver anpassas, säger Mona Svensson.


För att fastställa en klimateffektprofil samlar man först in information om vad som hänt genom att gå igenom vad som skrivits i lokalpressen under ett antal år. Flera utvalda personer intervjuas. Under processen byggs en databas med väderhändelser och konsekvenser. Sen analyseras materialet med målet att förstå och tydliggöra det nuvarande systemets sårbarhet för ex översvämningar, värmeböljor, torka osv. I klimateffektprofilen förtydligas trender så att kommunen kan förbereda sig för att möta framtida klimatförändringar och bättre förbereda sig för framtiden.


- Syftet med klimateffektprofiler är att bättre förstå hur vi behöver anpassa oss till ett förändrat klimat, säger Annika Carlsson-Kanyama, forskningschef för Climatools som leder försöket i Burlöv och Lomma.