Läs mer

Arbetet med att skapa åtta olika verktyg för klimatanpassning är avslutat. Verktygen finns nu klara för att hjälpa kommuner, länsstyrelser och landsting i sitt arbete med att förbereda samhället inför ett förändrat klimat.

Programmet för att ta fram klimatanpassningsverktyg var ett uppdrag från Naturvårdsverket till FOI, som startade våren 2007. Forskare från FOI, Kungliga tekniska högskolan, Konjunkturinstitutet och Umeå universitet har deltagit i de olika projekten runt verktygen. Verktygen finns på hemsidan www.climatools.selänk till annan webbplats.

 

- Det har varit väldigt lärorikt att leda Climatools, säger Annika Carlsson-Kanyama, programchef.

 

- Vi har fått sätta oss in i hur kommunalt arbete fungerar och det har varit utmanande för forskarna att arbeta tillsammans med tjänstemän när verktygen utvecklades. Samtidigt är det viktigt att påpeka att klimatanpassning är ett nytt forskningsområde och att samhället idag bara är i början av en läroprocess där mycket kommer att handla om hur osäkerheter kan och bör hanteras. Förhoppningsvis blir det arbete som gjorts inom Climatools en pusselbit i denna process.

 

En referensgrupp med personer från olika myndigheter, organisationer, högskolor och kommuner har följt arbetet i Climatools.

 

- Vår ambition är nu att finna en lämplig plattform för verktygen. Det kommer förhoppningsvis att lösa sig under våren, säger Annika Carlsson Kanyama.