Läs mer

Hur gör man en lokal klimateffektprofil?

En lokal klimateffektprofil kan göras av kommunens egen personal. Den tar typiskt 3–4 månader att genomföra och det har varit vanligt att man har anlitat studenter eller extra arbetskraft för vissa moment. Metoden består av fyra moment.

Avgränsa och förankra arbetet
Här ger vi rekommendationer på hur man kan sätta ihop den grupp som ska arbeta fram den lokala klimateffektprofilen samt vilka punkter man bör vara ense om innan arbetet påbörjas. Vi redovisar också exempel från genomförda arbeten.
Läs mer om att avgränsa och förankra arbetet med en lokal klimateffektprofil.pdfPDF
länk till annan webbplats

Medieinventering
Här finns en vägledning för hur man hittar relevanta lokala medier att söka information i och hur man tar reda på var de finns tillgängliga. Det finns också en Excel-matris som man kan använda vid själva inventeringen och där man själv fyller i uppgifter. I bägge dokumenten finns exempel från genomfört arbete. 
Läs mer om metoden.pdf PDF eller hämta ExcelfilenExcel.

Intervjuer
Här finns en vägledning för hur man planerar och genomför de intervjuer som är en del av klimateffektprofilen. Vi beskriver hur man väljer vilka man ska intervjua, vilka frågeställningar man kan ta upp och hur man genomför och dokumenterar intervjun. Här finns också exempel från tidigare arbeten.
Läs mer om att göra intervjuer för en lokal klimateffektprofil.pdfPDF

Kommunikation
Här presenterar vi idéer till hur man kan kommunicera sin lokala klimateffektprofil, tillsammans med exempel från genomförda arbeten. 
Läs mer om att kommunicera en lokal klimateffektprofil.pdfPDF