Läs mer

Att avgränsa och förankra arbetet med en lokal klimateffektprofil – handledning version 1.0

Vikten av att avgränsa och förankra arbetet med en lokal klimateffektprofil kan inte nog betonas. Om klimateffektprofilen inte blir läst lär den knappast komma till nytta i anpassningsarbetet, även om den är ypperligt utförd, och utan rimlig avgränsning kan arbetet svälla ut och ta så stora resurser i anspråk att man svårligen kan slutföra alla stegen.

 

Mottagarna för den lokala klimateffektprofilen finns framför allt inom kommunens förvaltningar, nämnder och bolag (tjänstepersoner och politiker). För att initiera arbetet krävs att någon eller några individer som representerar någon eller några av dessa grupper agerar beställare, d.v.s. tar initiativ till att dra igång arbetet. De kan skapa en arbetsgrupp med representanter för flera olika enheter inom kommunen som ett led i denna process:

 

Att avgränsa arbetet tillsammans med den grupp som representerar mottagarna för den lokala klimateffektprofilen är ett bra sätt att förankra arbetet. Det bör ske innan medieinventering och intervjuer sätts igång.

Några punkter som man kan ta upp när man avgränsar arbetet:länk till annan webbplats