Läs mer

Andra varianter av en klimateffektprofil?

I dagsläget utvecklas och prövas flera varianter av lokal klimateffektprofil i Sverige t.ex. följande:

  • Konsekvenserna av översvämningen i Mälaren år 2000 har utretts genom en medieinventering av FOI på uppdrag av MSB. Här användes en rad olika lokaltidningar, men inventeringen gjordes bara för tiden runt november–december år 2000.
  • Besvärligt väder i Skåne utreddes genom en medieinventering år 2009.
    Här finns rapporten Extrema väderhändelser i Skåne.pdf

  • Konsekvenserna av värmeperioden under juli 2010 i Mälardalen och Skåne utreds nu genom en medieinventering på FOI.

 

Det finns också idéer om att innefatta näringsidkare då man gör en lokal klimateffektprofil eller att göra regionala klimateffektprofiler samt att använda sig av geografiska informationssystem, GIS.

För mer information kontakta

Annika Carlsson-Kanyama, FOI.