Läs mer

EMPHASIS

EMPHASIS är ett EU finansierat forskningsprojekt för detektion av pågående produktion av explosivämnen. Arbetet genomförs av nio projektpartners och koordineras av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut.

Syftet med EMPHASIS är att testa ett systemkoncept för detektion av tillverkning av explosivämnen och IEDer i tätbefolkade områden. Målet med projektet är att testa ett morgondagens systemkoncept for detektion och lokalisering av bombfabriker i samhället. EMPHASIS finanseras av EUs sjunde ramprogram enligt Grant Agreement Nr 241858.

 

Läs mer på EMPHASIS engelska sidor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Emphasis konceptetCoordinator
FOI, Swedish Defence Research Agency 
Department of Energetic Materials
Grindsjön Research Centre
SE-147 25 Tumba
SWEDEN

Contact:

E-mail: emphasis@foi.se

E-mail: soe@foi.se

 

Website: www.emphasis-fp7.eu