Läs mer

GRAIL

Det behövs miljövänligare alternativ till de drivämnen som i dag används vid uppskjutning av rymdraketer. I EU-projektet GRAIL, som ingår i EU-kommissionens nya ramprogram Horisont 2020, utvecklas ett ”grönt” fast raketbränsle.

Det fasta bränsle som används idag är inte bra för miljön, bland annat eftersom det bildas stora mängder saltsyra när raketerna skjuts iväg. Det är skadligt både i atmosfären och på marken, eftersom det ger upphov till surt regn. Det finns även forskning som tyder på att det kan förstöra ozonskiktet.

Problemet med dagens fasta bränslen är att de är baserade på ammoniumperklorat (AP). Det är det som bildar saltsyra när det förbränns.

Det GRAIL-projektet vill utreda är om det är möjligt att i stället för AP använda det klorfria alternativet ammoniumdinitramid (ADN). ADN som komponent i raketbränsle är ingen ny upptäckt. Det upptäcktes i Ryssland redan på 70-talet. På FOI har det studerats sedan 90-talet. Men forskningen tar tid: det behövs metoder för att framställa ämnet, för att göra partiklar av det, och för att ”baka in det” i plast för att åstadkomma ett fast bränsle. Man behöver också hitta en bra sammansättning av de olika ämnen som ska ingå. Det är det arbetet som fortsätter inom ramen för GRAIL.

Läs mera på projektet GRAIL:s engelska sida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster