Läs mer

LOTUS

Lokalisering av hot i stadsmiljön

Att förhindra terroristattacker som redan pågår är oerhört svårt. Det är inte bara svårt att hitta sprängämnen på en person eller i en väska, utan man måste också göra det på mycket kort tid – det rör sig om sekunder – och sedan omedelbart vidta åtgärder för att motverka attacken så snart man hittat en eventuellt misstänkt eller ett misstänkt föremål.

 

LOTUS-projektets övergripande mål är att utveckla ett nytt antiterroristverktyg för de brottsbekämpande organen i form av ett integrerat övervakningssystem för ständig kemisk bakgrundsövervakning med fasta och/eller rörliga detektorer för att identifiera ”kemiska hotspots” som bomb- eller narkotikafabriker.

 

FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut är koordinator för LOTUS.

 

LOTUS är ett samarbete mellan: FOI | AIT | Bruhn Newtech | Bruker | Portendo | Ramem | SAAB | Secrab | TNO | Universitat de Barcelona

 

Läs mer på projekt LOTUS engelska sidor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Coordinator:
FOI, Swedish Defence Research Agency
Department of Energetic Materials
Grindsjön Research Centre
SE-147 25 Tumba
SWEDEN

Contact:

E-mail: lotus@foi.se