Läs mer

Prevail

Innovativ forskning för att finna ämnen som kan förhindra att vanliga, kommersiellt tillgängliga produkter, går att använda till att konstruera hemmagjorda bomber.

Det går att göra hemmagjorda bomber av vanliga hushållsprodukter från recept tillgängliga på Internet. Detta utnyttjas tyvärr av terrorister och kriminella för tillverkning och användning av hemmagjorda bomber eftersom det är så pass mycket svårare att få tag på militära eller kommersiella sprängämnen.

 

Det finns olika sätt att ta sig an detta problem, antingen kan man begränsa dessa produkters tillgänglighet för allmänheten, registrera användare av dessa produkter eller begränsa dessa produkters användbarhet som explosivämne och det är detta sistnämnda som är PREVAIL:s övergripande mål.

För att öka den civila säkerheten men fortfarande bibehålla produkternas ursprungliga användningsområden fokuserar PREVAIL på att finna tillsatsämnen (inhibitors) till de vanligaste startmaterialen för hemmagjorda bomber samt detektorer för dessa tillsatser. Detta tillvägagångssätt öppnar dörren för industrin ta frivilliga steg mot åtgärder som gör det svårare för terrorister och kriminella att använda deras produkter till illegala ändamål och dessutom undvika mer kostsamma åtgärder som att registrera alla konsumenter av deras produkter ner till användare av även små mängder. Om dessa tillsatser går att addera redan i tillverkningsfasen så är det ett effektivt sätt att komma åt produktion av hemmagjorda bomber även från stulet eller illegalt sålda produkter.

För att projektet skall lyckas krävs det att tillsatserna inte påverkar den ursprungliga användningen av produkterna, inte är skadliga för miljön, toxiska eller bio- ackumuleras. Dessutom skall de vara lätta att detektera samt vara billiga.

PREVAIL är ett projekt finansierat av sjunde ramprogrammet inom EU, det startade september 2010 och pågår i tre år. Projektet koordineras av FOI, Totalförsvarets forskningsinstitut och är ett samarbete mellan tio partners i åtta olika länder.

 

Läs mer på projektet Prevail's engelska sidor.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Coordinator:

FOI, Swedish Defence Research Agency
Department of Energetic Materials
Grindsjön Research Centre
SE-147 25 Tumba
SWEDEN


Contact:
Dr. Malin Kölhed
Email:prevail@foi.se