Läs mer
Bild: Roger Turesson / DN / TT

Bild: Roger Turesson / DN / TT

SÄKER

SÄKER: Project on Integrated Security

Projektet SÄKER

 

Vi lever i en tid som kräver nya förhållningssätt till säkerhet. Det aktualiseras med accelererande hårda säkerhetspolitiska skeenden, miljö- och klimatförändringar, ökande flyktingströmmar, samt konflikter i Europa och i det globala rummet.  Projektet SÄKER vid FOI syftar till att utveckla en generisk säkerhetspolitisk analysmodell som väver samman tekniska, sociala, och miljömässiga förändringsprocesser med säkerhetspolitiska påverkan. Modellen ska kunna appliceras i flera olika regionala kontexter.

 

Forskningen skedde i en iterativ process mellan utveckling och tillämpning av en analysmodell anpassad för att analysera säkerhetsutvecklingen i en region där dessa olika förändringsprocesser interagerar. Som ett led i utvecklingen testades analysmodellen mot ett praktiskt fall, Nilen. Att analysera Nilen hade två syften, dels att testa analysmodellen och få underlag till hur modellen kan vidareutvecklas, samt dels att analysera ett fall som åskådliggör många av de utmaningar den säkerhetspolitiska analysen står inför.I ett antal policy paper presenteras idéer kring hur olika säkerhetsutmaningar kan angripas.

 

I den introducerande briefingen (no.1) presenteras den övergripande idén med det vidgade säkerhetsbegreppet, liksom projektet i sin helhet. Här beskrivs bl.a. att FOI utgör en unik plattform för att utvärdera existerande analysmodeller av säkerhetshot (exempelvis maktanalyser, konfliktanalyser, biståndsanalyser, aktörsanalyser, säkerhetspolitiska analyser, etc.). Andra aspekter som tas upp i briefs 2-9 inkluderar bl.a. hur de olika tekniska verktygen kan underlätta säkerhetsanalyserna.

Kontaktperson

Mikael Eriksson

Dr

070-9277261