Läs mer
människor i rörelse

För dig som arbetar för Sveriges samhällssäkerhet och krisberedskap

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen är ett sätt att skapa ett forum där forskare och slutanvändare kan mötas för att kunna skapa framgångsrika samarbeten kring EU-projekt. Man får möjlighet till dialog, samarbeten och samverkanstillfällen genom att plattformen tar tillvara på utvecklingsmöjligheterna i EU-ramprogram H2020 för svensk samhällssäkerhet och krisberedskap.

 Vi välkomnar alla svenska krisberedskapsaktörer att medverka i plattformen. Plattformen bjuder in till tillfällen där det finns möjlighet att diskutera samarbetsmöjligheter i framtida utlysningar. Vi kommer även gärna till din organisation och presenterar, efter initial dialog, relevant kunskap som tagits fram inom ramen av EU-projekt.


   

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Lisa Hörnsten Friberg, 08-55 50 38 59
Louise Borlind, 08-55 50 31 17
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00