Läs mer
publik

Evenemang/Nätverk


Här hittar du information om EU-nätverk och aktuella evenemang som kan vara intresanta för dig som arbetar med EU-projekt

 

Kommande evenemang

 

European Brokerage Event on Resilience from disaster 2019

The Security Research NCP Network (SEREN4) och the French Ministry of Interior, med stöd av Europeiska Kommissionen inbjuder till European Brokerage Event on Resilience from disaster 2018 den 24 oktober 2018 på Ministry of Research and Innovation i Paris

http://www.seren-project.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

Nordic Brokerage Event inför utlysningar 2019

Som tidigare annonserats kommer ett Nordic Brokerage Event att hållas den 7 november 2018 i Stockholm/Kista. Arrangörer är de nationella representanterna i programkommittén för H2020 och de nationella kontaktpersonerna från Sverige, Norge, Island, Danmark och Finland, tillsammans med projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen och forskningsfinansiären Nordforsk. Syftet med eventet är att underlätta nätverkande bland nordiska aktörer för att underlätta konsortiebildningar och stötta framtagandet av gemensamma projektansökningar till H2020 Säkra samhällen. Svenska, norska, isländska, danska och finska forskare, slutanvändare och branschföreträdare är välkomna att delta för att förbereda förslag inför utlysningen 2019.


Fokus för eventet ligger på utvalda utlysningsområden: DRS (DRS01, DRS02, DRS03), FCT (FCT01, FCT02, FCT03), INFRA (INFRA02) och GM (GM01). Det kommer att vara parallella sessioner för dessa utlysningsområden.


Inbjudan, information och möjlighet att registrera sig för eventet och ange intresse för face-to-face möten är nu möjligt på eventets webbsida (https://sc7-nordic-brokerage-event-h2020.b2match.io/länk till annan webbplats). Slutdatum för registrering är 17 oktober, eller tills eventet är fullbokat. Eventuella frågor besvaras av Carina Olsson, (carina.olsson@msb.se) eller Åsa Fritzon, MSB (asa.fritzon@msb.se).

 

Community of Users Thematic Days & Security Research Conference

Community of Users Thematic Days & Security Research Conference genomförs i Bryssel 3-6 december 2018.

 

Security Research Event 2018 in Brussels 5 and 6 of December 2018

Under the theme "Making Europe a safer place - demonstrating the impact of EU-funded security research", SRE 2018 will demonstrate the strength and inspiring results of security related research and innovation activities. The event will bring together 800 participants, representing a wide range of security stakeholders: researchers, industry representatives, public security providers and practitioners (i.e. fire departments, police, border guards, intelligence agencies, etc.), as well as policymakers from across Europe. 
  

The European Commission and the Austrian Ministry for Transport, Innovation and Technology cordially invite you to participate in the 2018 Security Research Event (SRE) taking place on 5 and 6 of December 2018 in Brussels at the Square Meeting Centre.
Please note that participation is subject to previous registration that needs to be completed by 30 October 2018 at the latest at the following address: sre2018.eulänk till annan webbplats

 

 

Tidigare evenemang

 

European Brokerage Event on Border Security and External Security 2019

The Security Research NCP Network (SEREN4) och the French Ministry of Interior, med stöd av Europeiska Kommissionen inbjuder till European Brokerage Event on Border Security and External Security 2019 den 11 oktober 2018 på Ministère de la Recherche i Paris

http://www.seren-project.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

European Brokerage Event on Fight against crime and terrorism 2019

The Security Research NCP Network (SEREN4) och the French Ministry of Interior, med stöd av Europeiska Kommissionen inbjuder till European Brokerage Event on Border Security and External Security 2019 den 2 oktober 2018 på Ministère de la Recherche i Paris

http://www.seren-project.eu/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

DARWIN DCoP Webinar

Darwin inbjuder till webbmöte 18 september 2018 kl 13.00 - 15.00.

The sharing of experinces on how to implement the DARWIN Resilience Management Guidelines through workshops and simulations - an end-user perspective

 

5 september 2018 Aktörsgemensamt CBRNE-möte

MSB inbjuder till aktörsgemensamt CBRNE-möte i Stockholm den 5 september 2018. Mer information finns på https://www.msb.se/sv/Start1/Kalender/Aktorsgemensamt-CBRNE-mote2/länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

 

28–29 november 2017

Mötesplats Samhällssäkerhet arrangeras 28–29 november på Kistamässan i Stockholm. Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen kommer där att anordna en innovationslounge med temat ”Krisberedskap 2025”, där det kommer att pågå aktiviteter under hela mässan, i anslutning till pauserna i huvudprogrammet. Programmet kommer bland annat att innehålla

  • Ett informationstillfälle kring de nya Horisont 2020-utlysningarna inom säkra samhällen.
  • Två tematiska pass kring nätverk inom krisberedskap och framtiden för svenska testbäddar.
  • Demonstrationer och presentationer på temat Verktyg i krisberedskapen 2025?

Varmt välkomna!

 

5 september 2017
Hur resilient är vår krishanteringsförmåga? Var med den 5 september under en simulering av en katastrofmedicinsk insats vid en olycka till sjöss utanför östkusten

Välkommen till ett unikt tillfälle där vi genomför en praktisk utvärdering av riktlinjer för mer resilient krishantering genom exemplet katastrofmedicinsk beredskap vid Region Östergötland.

 

Det blir en heldag med simuleringsövning och diskussioner kring samverkan och ledning, resiliens, krisberedskap och hur vi kan utveckla dessa områden med hjälp av simulering. Simuleringsövningen kombinerar KMC:s metodik för att simulera och värdera katastrofmedicinska insatser med FOI:s simuleringsverktyg. FOI:s verktyg stödjer simulering av ett stort antal resurser (mark, sjö, luft) och logistiska processer med faktisk geografi.

 

Länk till presentationenPDF

 

23–24 maj 2017
Viktiga teknik- och projektdemonstrationer vid Samverkansseminarium 2017

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen anordnar ett antal teknik- och projektdemonstrationer vid Samverkansseminarium 23-24/5 i Revinge. FOI, MSB, Södertörns brandförsvarsförbund (SBFF) och Katastrofmedicinskt centrum i Linköping (KMC) presenterar resultat och erfarenheter från att ha deltagit i EU-projekt med krisberedskapsinriktning. Deltagarna på Samverkansseminariet ges möjlighet att ta del av följande demonstrationer:

  • Syntetisk lägesbild för ledning och samverkan – FOI demonstrerar den digitala simuleringsplattformen NetScene som kan simulera operativ verksamhet (sjö, luft, mark) och generera digitala lägesbilder för att utveckla, öva och värdera ledning och samverkan mellan olika aktörer samt över större geografiska områden.
  • Fiktiva virtuella miljöer – MSB presenterar hur digitala simuleringsverktyg kan användas för träning, utbildning och utveckling vid olika typer av räddningsinsatser, i detta fall räddningsinsats till sjöss.
  • Faktiska virtuella miljöer – FOI visar hur faktiska miljöer (ex. Arlanda flygplats och övningsområde Kvarn) kan återskapas digitalt i hög upplösning genom laserskanning, och användas för att planera och replikera insatser och träningssituationer, alternativt för att generera inspel för träning och övning.
  • En digital träningsmiljö för övning/utbildning i katastrofmedicin och samverkan – KMC demonstrerar träningsmiljön DigEmergo som är en digitalisering av simuleringsverktyget Emergo Train System med syftet att möjliggöra småskalig mängdträning av insatspersonal.
  • Verktyg för att lokalisera personer i kollapsade byggnader – FOI och SBFF förevisar lösningar för att dels snabbt kartera kollapsade byggnader med hjälp av laser, dels upptäcka och lokalisera överlevande i dessa byggnader med vibrationskänsliga sensorer.

 

9 februari 2017
Den 9 februari hade Samverkansplattformen tillsammans med Vinnova och MSB en inspirationsdag inför utlysningarna 2017. Det blev ett tillfälle att få aktuell information kring utlysningar, trender inom området och tips inför ansökningsskrivning. Man fick också lyssna på projektexempel och det gavs möjligheter till interaktivitet och dialog med deltagare, stödfunktioner och projektexempel.

 

Material ifrån Innovationsdagen:
Länk till presentationerPDF

 

27 oktober 2016

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen bjuder in till

Nätverksmöte, för alla som vill medverka i H2020:Säkra samhällen ansökningar 2017

Ladda ner programPDF

 

Presentationer

Inledning samt Program och syfte med dagenPDF (Eva Mittermaier och Lisa Hörnsten Friberg, FOI)

Kunskapsutveckling för samhällsskydd och beredskapPDF (Åsa Fritzon, MSB)

H2020:s samhällsutmaning Säkra samhällenPDF (Anna Halldén, Vinnova)

 

Ansökningsinitiativ

SEC-10-FCT-2017PDF (Hans Önnerud, FOI)

DS-07-2017, DS-08-2017PDF (Amund Hunstad, FOI)

DS-07-2017PDF (Joel Brynielsson, FOI)

SEC-05-2017PDF (Karin Hjalmarsson, FOI)

 

Kompetenser

SMHI kan mer än väderPDF (Erik Engström, SMHI)

How Gender and Ethics help your H2020 proposalPDF (Richard Langlais, aReL Scientific AB)

SWAFS PåverkansplattformPDF (Maria Lindholm, SWAFS)

Esris Safe Community visionPDF (Gabriel Sahin, Esri Sverige AB)

Risk- och krisforskningscentrum vid Mittuniversitetet - forskningsområden och simuleringslabbPDF (Jörgen Sparf & Evangelia Petridou, Mittuniversitetet)

Efter forskningen - nytta från EU projektPDF (Pontus Svenson, COGINT)

CBRN-kompetensPDF (Karin Hjalmarsson, FOI)

CRATEPDF (Amund Hunstad, FOI)

Multi-User-System FM, TETRA, GSM, UMTS, LTE, GPS, WLANPDF (Tord Sjöund, MIC Nordic)

RISEPDF

 

29 september 2016
Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen bjuder in till
Mer nytta för svensk krisberedskap från EU
Ladda ned programPDF

 

Presentationer

InledningPDF (Eva Mittermaier, FOI)

Hur kan man delta i H2020?PDF (Lisa Hörnsten Friberg, FOI=)

Steg för att öka nyttan i SverigePDF (Lisa Hörnsten Friberg, FOI)

Exempel på EU-projekt inom samhällssäkerhet: DARWINPDF (Carl-Oscar Jonson, Katastrofmedicinskt centrum, Region Östergötland)

KunskapsspridningPDF (Lisa Hörnsten Friberg, FOI)

Utlysningen Säkra samhällen augusti 2017PDF (Hans Frennberg, FOI)

Sverige i Säkra samhällen - en återblickPDF (Sören Jägerhök, FOI)

 
8 mars 2016
Brokerage event:
Horizon 2020 Secure societies: Invitation to CIP-01-2016-–2017 European Brokerage Event, Bilbao

Länk till evenemanget med information om agenda med mera.:
http://bit.ly/1PQMzNNlänk till annan webbplats.
 
Registrering sker på följande länk:
http://eshorizonte2020.cdti.es/index.asp?TR=C&IDR=2447länk till annan webbplats

 
27 januari 2016

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen bjuder in till

Nätverksmöte för alla som vill medverka i H2020: Säkra samhällen-ansökningar

Ladda ned programPDF

 

Presentationer
Inledning
SP – Polytekniskt institut & innovationspartnerPDF (Martin Kylefors, SP)
Samverkansplattform H2020PDF (Eva Mittermaier och Lisa Hörnsten Friberg, FOI)
Kunskapsutveckling för samhällsskydd och beredskapPDF (Per Sundström, MSB)
Horisont 2020 – Att bilda konsortium – UtvärderingPDF (Anna Halldén, VINNOVA)

 

Ansökningsinitiativ
CIP-01 Sub-topic 1: Water systemsPDF (Per Jonsson, FOI)
CIP-01 Sub-topic 2: Energy infrastructurePDF (Hans-Åke Ohlsson, FOI)
SEC-03-DRS: Validation of biological toxins measurementsPDF (Susanne Börjegren, FOI)
SEC-05-DRS-2016–2017: CBRN Cluster, CSAPDF (Svenja Stöven, CBRNE Center, Umeå universitet)
SEC-07-FCT-2016–2017: Protection of crowdsPDF (Sören Jägerhök, FOI)
SEC-08-FCT-2016: Forensic techniquesPDF (Anna Pettersson, FOI)
SEC-11-FCT-2016: Detection techniques on explosivesPDF (Hans Önnerud, FOI)
SEC-12-FCT-2016–2017: Light drone/UAVPDF (Anneli Ehlerding, FOI)
SEC-19-BES-2016: Data fusion for maritime security applicationsPDF (Maria Andersson, FOI)
SEC-20 Sub-topic 1: Autonomous surveillancePDF (Jonas Nygårds, FOI)
SEC-21-GM Sub-topic a: Pan european networks of practitionersPDF (Anders Elfving, FOI)
SEC-21-GM Sub-topic c: Demo and testing sites CBRNPDF (Svenja Stöven, CBRNE Center, Umeå universitet)
SEC-21-GM Sub-topic c: Test & utvärderingPDF (Torbjörn Tjärnhage, FOI)
DS-01-2016 COCON och DS-02-2016 PHARATEPDF (Viacheslav Izosimov, KTH)

 

Kompetenser och organisationer
SPPDF (Kerstin Eriksson)
Trivector – Specialister inom hållbarhet, klimat, transporterPDF (Christian Dymén)
Linköpings universitet – KommunikationsteknikPDF (Scott Fowler)
FOI – CRATE Cyber Range and Training environmentPDF (Amund Hunstad)
AREL Scientific – The competetive advantage of gender in secure societiesPDF (Richard Langlais)
Linköpings universitet, ISY – Kommunikationsteknik och signalbehandlingPDF (Erik G. Larsson)
FolkhälsomyndighetenPDF (Öjar Melefors och Lisa Brouwers)
MSB – Identifierat mervärde för svenska aktörer i ett projekt som DRIVERPDF (Tanja Ståhle)
FOI – Vetenskaplig och teknisk CBRN-kompetensPDF (Daniel Wiktelius)
Lunds universitet – LUCRAM/CenCIP/CSRPDF (Jonas Johansson)
SVAPDF (Rickard Knutsson)
CBRNE CenterPDF (Svenja Stöven, CBRNE Center, Umeå universitet)

 
20 oktober 2015
Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen bjuder in till
Mer nytta för svensk krisberedskap från EU


Ladda ner programPDF

 

Presentationer
IntroduktionPDF (Eva Mittermaier)
Horizon 2020 – Secure societiesPDF (Anna Halldén)
Hur kan man deltaPDF (Lisa Hörnsten)
FOI i H2020PDF (Sören Jägerhök)
KunskapsspridningPDF (Lisa Hörnsten)
Utlysningen augusti 2016 – beskrivning av delområdenaPDF (Hans Frennberg)
Sammanfattning av dagenPDF (Lisa Hörnsten)
Diskussion DRSPDF (Hans Frennberg)
Diskussion DS/CIPPDF (Hans Frennberg)
Diskussion FCT+BESPDF (Sören Jägerhök)

 

Allmänt om informationsmöten om Horisont 2020:
Ingen information just nu

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85

Lena Engelmark, 08-55 50 36 65
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00
Carina Eldsäter, 08-55 50 39 88
Mirko Thorstensson, 090-10 68 47