Läs mer

Hur vi jobbar

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen är huvudsakligen engagerad i att stödja ansökningar och att från beviljade projekt bistå i spridandet av framtagna kunskaper och nätverk. Plattformen vill också stödja i arbete med att påverka kommande utlysningar så att de bättre speglar svenska behov.

Samverkansplattformen arbetar med ansökningar genom underlätta möten mellan forskare och slutanvändare, genom dialoger och kontakter t.ex. vid workshops.


Plattformen arbetar med kunskapsspridning genom att sammanställa och redovisa resultat från genomförda projekt på ett överskådligt sätt och presentera detta muntligt och skriftligt. Vi kommer gärna till din organisation och presenterar, efter initial dialog, relevant kunskap som tagits fram inom ramen av EU-projekt.

 

 

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00
Carina Eldsäter, 08-55 50 39 88
Jiri Trnka, 013-37 82 30