Läs mer
Eu-projekt

Kunskaper från genomförda projekt

När det gäller utveckling av området säkerhet och krisberedskap bedrivs många projekt kring detta inom EU med deltagare från olika länder och samhällssektorer. Sverige har hittills varit framgångsrikt i detta arbete och FOI är sedan lång tid en av de svenska aktörerna som deltar i EU-projekt inom säkerhet och krisberedskap. På FOI:s hemsida kan du hitta mer att läsa om detta arbete och olika projekt som genomförts eller pågår.

FOI har under åren deltagit i en lång rad EU-finansierade projekt. En stor del av dem är sådana som bidrar till att möta samhällsutmaningen Säkra samhällen i H2020. Även projekt från föregångare till H2020 som avslutats efter 2007 är relevanta i detta sammanhang. Plattformen kommer att sammanställa genomförda och pågående projekt som bedöms bidra till att möta denna samhällsutmaning. Syftet med denna sammanställning är att ge en övergripande bild av vilka ämnen som hanteras i projekten, vilka organisationer som deltar, samt en översikt av projektvolymen. Med hjälp av sammanställningen kan, på en övergripande nivå, resultat sökas och spridas till en vidare krets, t.ex. en grupp av aktörer inom krisberedskapssystemet.
Vi vill gärna hänvisa till andra genomförda projekt som har bedrivits av andra aktörer. Hör av dig till oss!

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00
Carina Eldsäter, 08-55 50 39 88
Jiri Trnka, 013-37 82 30