Läs mer

Nästa utlysning

Utlysningar 2017

Länk till EU-utlysningar inom Säkra samhällen med ansökningstid 2017länk till annan webbplats

 

Varje enskild utlysningstext (topic) identifieras med ett unikt nummer och en rubrik, t.ex. SEC-04-DRS-2017: Broadband communication systems. SEC visar att det hör till utlysning SECURITY. DRS visar att den tillhör delområdet Disaster-Resilience: Safeguarding and securing society. 2017 anger att det kan vara möjligt att lämna in ansökan under 2017. Varje topic beskrivs i länken ovan.

Planeringsmedel
Precis som 2016 bör det gå att ansöka om planeringsmedel för H2020-ansökningar hos MSB.
Klicka på länken för att komma till MSB:s utlysning 2017.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


 

 

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Lisa Hörnsten Friberg, 08-55 50 38 59
Louise Borlind, 08-55 50 31 17
Hans Frennberg, 013-37 80 19