Läs mer

Nästa utlysning

Utlysningar 2018

Vi väntar just nu på utlysningstexterna inom H:2020 Säkra samhällen för 2018

 

Varje enskild utlysningstext (topic) identifieras med ett unikt nummer och en rubrik, t.ex. SEC-04-DRS-2017: Broadband communication systems. SEC visar att det hör till utlysning SECURITY. DRS visar att den tillhör delområdet Disaster-Resilience: Safeguarding and securing society. 2018 anger att det kan vara möjligt att lämna in ansökan under 2018. 

 

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Lisa Hörnsten Friberg, 08-55 50 38 59
Louise Borlind, 08-55 50 31 17
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00