Läs mer

Om krisberedskapssystemet

Huvudaktörer med ett områdesansvar inom krisberedskap

Det geografiska områdesansvaret är uppdelat på lokal, regional och nationell nivå.

  • Lokalt: Sveriges Kommuner och Landsting
  • Regionalt: Länsstyrelserna
  • Nationellt: Regeringen, Regeringskansliet, och utpekade centrala myndigheter

 

Klicka på länken för att komma åt vårt informationsblad om Sveriges krisberedskapssystem.PDF

 

Myndigheter med särskilt ansvar inom krisberedskap

 

Elsäkerhetsverket

 

Finansinspektionen

 

Folkhälsomyndigheten

 

Försäkringskassan


Kustbevakningen

 

Livsmedelsverket

 

Luftfartsverket

 

Länsstyrelserna

 

Migrationsverket

 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

 

Pensionsmyndigheten

 

Polismyndigheten

 

Post- och telestyrelsen

 

Riksgäldskontoret

 

Sjöfartsverket

 

Skatteverket

 

Socialstyrelsen

 

Statens energimyndighet

 

Statens jordbruksverk

 

Statens veterinärmedicinska anstalt

 

Strålsäkerhets- myndigheten

 

Säkerhetspolisen

 

Trafikverket

 

Transportstyrelsen

 

Tullverket

 

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00
Carina Eldsäter, 08-55 50 39 88
Jiri Trnka, 013-37 82 30