Läs mer

Effektmål


Projektet syftar till följande effektmål för svenskt vidkommande.

EU delfinansierar krisberedskapsutveckling i Sverige, vilket åstadkoms genom följande:

 

  • En samsyn existerar beträffande prioriterade områden för svenska myndighetsinitiativ.
  • En förankrad prioriteringsprocess för svenska myndighetsinitiativ till EU-projekt genomförs årligen.
  • En ökning av andelen beviljade EU-projektmedel till svenska aktörer, och en hög beviljandegrad för ansökningar med svensk medverkan.

Svenska behov inom samhällssäkerhet och krisberedskap påverkar inriktningen på verksamheten i Horisont 2020 avseende både:

 

  • Projektinriktning (ansökningar)
  • Programinriktning (utlysningar)

Ett strukturerat användande av resultat från ramprogrammet. Resultaten består av följande:

Ny kunskap, nya metoder nya system samt ny och förbättrad förmåga inom aktuella projektområden exempelvis:

  • Erfarenheter från storskaliga demonstrationer och tester.
  • Underlag för verksamhetsutveckling hos enskilda aktörer och i samverkansområden.

 

Svenska krisberedskapsaktörer deltar aktivt i EU:s ramprogram och har god förståelse för EU-relaterade frågor gällande samhällssäkerhet och krisberedskap.

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00
Carina Eldsäter, 08-55 50 39 88
Jiri Trnka, 013-37 82 30