Läs mer

Effektmål

Projektet syftar till att uppnå följande effekter:

  • Projektets arbete bidrar till stärkt krisberedskap i Sverige
  • Kunskap från EU-projekt bidrar till utveckling av krisberedskap och civilt försvar i Sverige
  • Svenska behov inom krisberedskap och civilt försvar påverkar inriktningen på verksamheten i EU-finansierad forskning och förmågeutveckling
  • Svenska aktörer inom krisberedskap och civilt försvar deltar aktivt i EU-finansierade projekt
  • Ett strukturerat användande av resultat från EU-finansierade projekt sker
Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85

Lena Engelmark, 08-55 50 36 65
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00
Carina Eldsäter, 08-55 50 39 88
Mirko Thorstensson, 090-10 68 47