Läs mer

Projektmål


Det övergripande målet för projektet är att säkerställa tillvaratagande av utvecklingsmöjligheterna i EU-finansierad verksamhet för att utveckla civilt försvar och krisberedskapsförmåga i Sverige. Projektet har följande delmål:

  • Svenska behov speglas i projektansökningar till EU
  • Svenska krisberedskapsaktörer deltar i projektansökningar
  • Demonstrationer och tester genomförs i Sverige så att de scenarier som utvärderas är av relevans för svenska förhållanden, samt att svenska aktörer kan delta och samla erfarenheter
  • Anpassade resultatspridningsaktiviteter genomförs i Sverige i syfte att nyttiggöra framtagen kunskap, resultat och innovation
  • Utvalda resultat omsätts i verksamhetsutveckling tillsammans med relevanta krisberedskapsaktörer

 

Projektet ska bygga på de identifierade framgångsfaktorerna och ska vidareutveckla det systematiska arbetssättet som projektet Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen lade grund till.

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00
Carina Eldsäter, 08-55 50 39 88
Jiri Trnka, 013-37 82 30