Läs mer

Syfte


Plattformens övergripande syfte är att långsiktigt bidra till en stärkt svensk krisberedskapsförmåga genom att underlätta för svenska krisberedskapsaktörer att delta i och ta del av resultat från EU:s ramprogram. Plattformen ska utgöra ett forum för dialog om behov och bidra till utvecklingsmöjligheter och kunskapsförsörjning samt ge stöd i att använda EU-systemet för finansiering av verksamhetsutveckling.


struktur för kunskap
Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85

Lena Engelmark, 08-55 50 36 65
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00
Carina Eldsäter, 08-55 50 39 88
Mirko Thorstensson, 090-10 68 47