Läs mer

Varför engagera sig?


Samverkansplattformen är ett sätt att skapa ett forum där forskare och slutanvändare kan mötas för att kunna skapa framgångsrika samarbeten kring EU-projekt. Man får möjlighet till dialog, samarbeten och samverkanstillfällen genom att plattformen tar tillvara på utvecklingsmöjligheterna i EU-ramprogram H2020 för svensk samhällssäkerhet och krisberedskap.

 Vi välkomnar alla svenska krisberedskapsaktörer att medverka i plattformen. Plattformen bjuder in till tillfällen där det finns möjlighet att diskutera samarbetsmöjligheter i framtida utlysningar. Vi kommer även gärna till din organisation och presenterar, efter initial dialog, relevant kunskap som tagits fram inom ramen av EU-projekt.

 

Verksamhetsutveckling

EU-medel kan användas för myndigheters verksamhetsutveckling. Därigenom kan den få en större ekonomisk volym och ges möjlighet att testa stora system praktiskt. I det europeiska projektsamarbetet ingår du i ett nätverk och får ta del av andras erfarenheter, samtidigt som du ges utrymme att ta del av omvärldsutvecklingen.

 

Samverkansområden

Som ledamot i ett samverkansområde verkar du, med stöd från MSB, för att främja samhällets säkerhet, krisberedskapen och det civila försvaret. Genom att Sverige deltar i EU-projekt kan resurser och kraft läggas på förmågebehov och behov vid höjd beredskap. Frågor som berör flera myndigheter kan hanteras samlat så att samsyn uppnås. Samtidigt kan enskilda myndigheterna få stöd i sitt eget utvecklingsarbete.


.

 

Praktisk krishantering

Genom att delta i EU-projekt får du möjlighet att testa lösningar och påverka framtida lösningar till stöd i ditt arbete, samtidigt som du får del av erfarenheter från kollegor i Europa

 

pyramid

 

 

Samverkansplattform H2020: Säkra samhällen‌

Kontakt

Kontaktpersoner

E-post: plattform@foi.se
Tel: 08-55 50 30 00

Helene Hultgren, 013-37 85 85
Eva Mittermaier, 08-55 50 38 52
Hans Frennberg, 013-37 80 19

Karin Hjalmarsson, 090-10 68 00
Carina Eldsäter, 08-55 50 39 88
Jiri Trnka, 013-37 82 30