Läs mer

SUBCOP

SUBCOP är ett EU-finansierat forskningsprojekt vars mål är att föreslå och utveckla icke-dödliga alternativ för ingripande i en kritisk situation med självmordsbombare. SUBCOP koordineras av FOI.

Projektets huvudmål är att undersöka:

  • Befintliga tekniska verktyg för icke-dödligt ingripande i en situation med självmordsbombare
  • Nya procedurer för verktygens användning i detta sammanhang, samt
  • Utveckling av nya icke-dödliga tekniska verktyg.

En frågeställning som också är central för SUBCOP är vad som kan anses vara en försvarbar insats i sammanhanget och hur olika insatsalternativ kan bedömas utifrån behovet att balansera säkerheten för allmänheten och för insatspersonalen samtidigt som individens rättigheter tillgodoses.

Projektets utfall kommer att ge stöd åt polisiära styrkor runt om i Europa med ansvar att ingripa i denna typ av situation. Detta åstadkoms både genom utvecklingen av nya procedurer och verktyg för att hantera situationen på plats och i form av hjälpmedel för att öva beslut om balanserad insats.

$errorMessage

Kontaktperson

Anna Pettersson

08-555 040 27

Projektkoordinator
FOI, Swedish Defence Research Agency
Department for Weapon Effects and Security of Explosives
Olof Arrhenius väg 31
SE-137 94 Norra Sorunda
SWEDEN

Kontakt
Anna Pettersson
Tel : +46 8 5550 4027
Mobile: +46 709 277 224
Fax : +46 8 5550 3949
E-mail: anna.pettersson@foi.se
Website: http://www.subcop.eulänk till annan webbplats