Läs mer

BIOMASS – satellit för bättre klimatövervakning

BIOMASS is one of three projects remaining after 24 proposals that are aiming to be the 7th Earth Explorer satellite launched in 2016. FOI has been extremely professional in the work to contribute competence in the development of algorithms and the radar system. We are lucky to have such a competent and exploring partner in our team to fulfil our mission, säger Klaus Scipal, Mission Scientist, European Space Agency (ESA).

 

Den sjunde satelliten

– Sex satelliter, Earth Explorers, är utvalda för att övervaka klimatförändringarna på vår jord. Några har redan skjutits upp i rymden, fler är på väg upp. Vi jobbar med en av de tre kandidaterna för en sjunde satellit och hoppas på att BIOMASS blir utvald att skickas ut i omlopp. BIOMASS involverar forskargrupper från sju europeiska länder som driver projektet tillsammans med ESA. Chalmers och SLU i Umeå är med från Sverige.

 

Okontrollerad skogskövling

– Skogsskövlingen är en av de stora frågorna när det gäller klimatförändringarna och den har vi fokuserat på. Klimatfrågan handlar i grunden om kolets kretslopp. Koldioxiden som vi släpper ut ingår i kolets kretslopp och där ingår även skogen. Skogen kan binda koldioxid och får vi mer koldioxid i atmosfären så gödslas skogen så att det växer mer. Men skövlar man skogen och till exempel eldar upp den för att skapa odlingsytor, frigörs det ännu mer koldioxid. Detta sker helt utanför ländernas kontroll.

 

Alla ska rapportera till FN

– För att kunna göra bra prognoser för klimatet är det viktigt att veta hur skogskövlingen inverkar. Ett problem är att man inte har haft något sätt att observera och att följa upp det.

– Informationen ska ingå i enskilda länders rapporteringssystem till FN. Alla länder har krav på sig att rapportera in till FN hur deras skogsbestånd förändrar sig från år till år. I Sverige har vi väldigt bra metoder för detta men det finns inget motsvarande i till exempel Sydamerika eller Afrika. Säker radarteknik

– BIOMASS använder radarteknik som bland annat bygger på FOI:s forskning och som redan används i svenska radarsystem för att hitta dolda föremål i terrängen. Det betyder att vårt koncept bygger på befintlig, beprövad och säker teknik.

– Projektet är ett bra exempel där teknik som vi har utvecklat för militär tillämpning även används civilt.