Intelligent robot ersätter bevakningspersonal

En pålitlig, intelligent, obemannad och kostnadseffektiv robot som skyddar människor och viktiga samhällsfunktioner – det var uppdraget i projektet AURES. FOI samarbetade med KTH, Saab Aerotech och Rotundus AB för att ta fram avancerade algoritmer som bland annat används i roboten GroundBot, som kan användas vid internationella insatser eller för civila bevakningsuppdrag.

- Projekt AURES var ett mycket komplext samarbetsprojekt som ställde höga krav på projektledning och engagemang från alla aktörer. Jag blev imponerad av FOI på flera plan. Människorna var obyråkratiska och snabbrörliga, och i kombination med hög kompetens och driv skapades de bästa förutsättningarna för att genomföra projektet. För oss var det mycket givande och lärorikt att få förmånen att arbeta tillsammans med FOI, säger Viktor Kaznov , CTO, Rotundus AB 

 

Brett samarbete
– 2006 utlyste FMV en tävling för att ta fram ett dualusesystem, det vill säga ett system som kan användas både civilt och militärt. Ett kriterium för att delta i tävlingen var att projektgruppen skulle bestå av representanter från industri, högskola och institut. Av över 25 sökande grupper valdes fem ut för finansiering och av dessa fem pekades vårt ut som det mest lovande vid projektets slut. Arbetet resulterade bland annat i utökad funktionalitet hos bevakningsroboten GroundBot, som utvecklats av Rotundus.

Skyddar människor och infrastruktur
– Vi har genomfört två projekt tillsammans med Rotundus. Det första handlade om analys och syntes av ett styrsystem för GroundBot. Det andra är detta gemensamma projekt kring systemfunktioner för bevakning. Roboten är tänkt att ersätta till exempel vaktpersonal för att genomföra bevakningsuppdrag av flygplatser, hamnar, kraftverk, lagerbyggnader, landsgränser med mera. Det vill säga ett pålitlig och kostnadseffektivt skydd för människor och kritisk infrastruktur.

– Projektet fokuserade på tre huvudförmågor. För det första automatisk positionering för kontinuerlig övervakning av ett bevakningsområde. För det andra att svepa över ett bevakningsområde på kortast möjliga tid. Och för det tredje att söka igenom och säkra ett område, så att även rörliga inkräktare med säkerhet upptäcks.

 

Prisad innovation
– Rotundus AB och Saab Aerotech hade ansvar för hårdvaran i projektet. Vi på FOI utvecklade tillsammans med KTH systemets intelligens, det vill säga avancerade algoritmer, program och stödsystem för att på en hög nivå styra var och vart roboten ska åka, åt vilket håll sensorerna ska riktas, i viken ordning den ska söka av bevakningsområdet, samordning av flera robotar och så vidare.

– GroundBot har fått ett flertal innovationspris och resultat från projektet har publicerats i vetenskapliga tidskrifter och vid konferenser världen över.