Flygpiloter

Laserskydd - alltid garden uppe

- Det är svårt att skydda sig mot laser eftersom det rör sig om olika frekvenser. Men i ett fantastiskt samarbete med FOI har vi utvecklat ett unikt skydd mot laserpulser, oavsett frekvens. Skyddet, som har många användningsområden, har väckt intresse över hela världen, säger Hans Norinder, teknisk expert på FMV.

Laserskydd behövs

– Laser används överallt idag. De finns inom forskning, medicin, kosmetik, industrin och många andra områden. Det blir också allt vanligare med mer eller mindre överlagda laserattacker. Laserattacker mot flygplan har ökat dramatiskt i Sverige de senaste åren.

– Vi har följt den här utvecklingen under snart tio år. Det började i USA och har sedan spridit sig till resten av världen. Det är väldigt svårt att få tag på förövarna eftersom lasern verkar ljudlöst och man oftast inte ser effekten förrän i just det ögonblick man blir direkt belyst.

 

Dopade glas

– Vi arbetar med skydd mot laser för försvaret men resultaten kan också bli till stor nytta för samhället i stort. För Försvarsmakten jobbar vi med en typ av avancerade laserskydd som vi kallar självaktiverande. Det är ett glasmaterial som vi har dopat med olika ämnen och som har förmågan att reagera på laserljus. Det aktiveras av laserljuset. Skyddet har hög transmission av ljus under normala förhållanden
men så fort laserstrålen träffar skyddet minskar transmissionen. En optisk sensor kan därför skyddas mot skada.

– Vi har kommit väldigt långt inom detta område och våra resultat är världsledande. Det här laserskyddsfiltret kan skydda mot skada men inte mot bländning. När det gäller bländning forskar vi kring avancerade dynamiska skydd. En typ av skydd som med hjälp av laservarnare kan slås på och av automatiskt vid belysning och anpassas efter hotet.

 

Tar inte bort det synliga

– För piloter och andra som är beroende av både fri sikt och instrument går det inte att filtrera bort för mycket av de synliga våglängderna eftersom man kan vara beroende av olika instrumentbrädor. I vissa fall är det därför bättre med skärmar än glasögon. I kommande projekt jobbar vi vidare med att ta fram skärmar och visir mot laserbländning.