Start
pipeline.gif

Pipelinen ligger säkert

Vi vill bli bättre på att hitta metaller under vatten, i vårt fall nedgrävda pipelines. FOI har gjort ett mycket gott jobb för att hjälpa oss att nå vår målsättning att kunna göra både pålitligare och billigare inspektioner av våra ledningar, säger Audun Brandtzæg, anläggningsansvarig rörläggningar, Gassco 

 

Var ligger röret?

Pipelines för olja och gas som ligger på grunt vatten skyddas av ett lager sten och grus för att inte skadas av trålar eller ankare. Därmed blir det svårt att avgöra exakt var rörledningarna ligger och därmed säkerställa om de har ett tillräckligt tjockt skyddslager av sten. Nu samarbetar FOI, oljebolaget Statoil och gasledningsföretaget Gassco för att skapa en förbättrad tekniklösning för att säkrare fastställa rörledningarnas position. Detta görs med hjälp av en ROV, en fjärrstyrd undervattensrobot, och beräkningar baserade på FOI:s forskning kring elektromagnetiska fält i vatten.

 

Modellbaserad undersökning

Den undervattensrobot som skickas ner för att spåra en pipeline är försedd med elektromagnetisk sändarmottagarinstrumentering som sänder ut elektromagnetiska signaler och får ”svar” från pipelinens metallhölje. Styrkan på ”svaret” beror på framförallt på avståndet till röret, men även omgivningen spelar roll. Genom att matcha data till en matematisk modell av röret och dess omgivande miljö kan rörets läge i förhållande till ROV:en bestämmas med stor noggrannhet.

Informationen om pipelinens läge levereras i två steg:

 

  • en grövre men snabb anpassning i realtid som visar
    rörets position
  • en exakt beräkning i efterhand där man med centimeterprecision kan visa pipelinens läge i både höjd och sidled genom att komplettera beräkningarna
    med parametrar som variabla vattenförhållanden, bottens utseende och rörets detaljegenskaper.

 

Kunskap om grunda havsmiljöer

FOI kontaktades av Statoil eftersom myndighetens forskning kring akustik och elektromagnetik i grunda havsmiljöer är världskänd och eftertraktas bland annat av USA, Norge, Kanada, Holland, Australien och Singapore. Arbetet med att utveckla nya sätt att använda elektromagnetisk mätmetodik som ett komplement till akustiska mätningar under vatten skapar helt nya möjligheter att kartlägga undervattensmiljöer. Det gäller framförallt när man ska mäta på nära håll eller på bergig botten där akustik kan få problem.