Start

Sensorsystem stöttar utbildning av soldater

FOI använder data från övningarna på Markstridsskolan i Kvarn för att kontrollera simuleringar. I utbyte får Försvarsmakten tillgång till kunskap och information om saker som kan påverka framtida materiel .

Porträttbild

Johan Eklöf. Anläggningschef Markstridsskolan, Kvarn.

"Här på Markstridsskolan i Kvarn utbildar vi officerare och soldater för konflikter i stadsmiljö. Vår urbana träningsanläggning har en yta på runt 500 x 500 meter. Där finns ett 40-tal byggnader, bland annat restaurang, butik och kommunhus. Området har ett väl utbyggt sensorsystem, som mäter hur soldater rör sig och hur deras vapen används under övningarna. Systemet känner även av om eldkraft som riktas mot husen och ett datorsystem kan i realtid räkna ut vilken verkan det kan få för en soldat som befinner sig inne en fastighet.

 

FOI använder vår anläggning för egna tester och tappar dessutom ur data från övningarna ur våra system, för att se om saker stämmer med deras simuleringar. I utbyte får vi tillgång till kunskap och information om saker som kan påverka framtida materiel – till exempel om FOI håller på att ta fram nya sensorlösningar eller om något innovativt händer i andra länder. FOI hjälper oss också med föredragshållare kring sensorteknik när vi har svenska eller utländska trupper här på övning.

 

FOI:s personal är följsamma och lätta att samarbeta med. Vi tar gärna in dem i vår verksamhet när så är möjligt.". Allt enligt Johan Eklöf, anläggningschef Markstridsskolan, Kvarn.