Telekonflikt stör inte Volvo

- Samarbetet med FOI var en värdefull injektion i vårt arbete med att säkerställa störningsfria bilmodeller. I samband med den digitala utvecklingen med DAB-radio har FOI utvecklat metoden för analys av störningar i antenningången. Med FOI:s kompetens och resurser har våra mätmetoder förfinats och våra bilmodeller får en säkrare avstörning, säger Björn Bergqvist, teknisk specialist, VOLVO car corporation

Allting stör

– När mycket elektrisk utrustning ska in på en liten yta i till exempel bilar, båtar och flygplan kommer de att störa varandra. Elektromagnetiska störningar kan leda till att kablage och andra sändande system orsakar att ett radiosystem störs så mycket att det
inte fungerar. Det är naturligtvis viktigt att veta om det man installerar kommer att störa ut något annat. Volvo Personvagnar var intresserade av DAB-radio och att hitta gränsen för när DAB-mottagaren störs. Detta är viktigt när den konventionella radiotekniken ersätts med digitala sändningar.

 

Militärt blir civilt

– Det finns dock ingen etablerad mätmetod som ger tillräcklig information om störningsmiljön. Att mäta upp effekten på olika frekvenser räcker inte. Vi på FOI har dock, i uppdrag för Försvarsmakten och FMV, forskat länge på hur störningskällor påverkar digitala radiosystem och har tagit fram en bättre metod för att mäta upp störningar. Ett arbete som vi är relativt ensamma om i världen och som ledde fram till min doktorsavhandling på Chalmers.

 

Internationell standard

– Vår metod är baserad på störningsmiljöns så kallade amplitude probability distribution (APD). Den diskuteras nu också i det internationella standardiseringsorganet
CISPR som en lämplig kravsättnings-metod för att skydda radiosystem från mikrovågsugnar. Vi har också anlitats av andra företag, till exempel Telekom Malaysia och forskningsinstitut i Japan.

 

Dyrast är inte alltid bäst

– Tillsammans med Volvo fick vi alltså möjligheten att testa vår metod, samtidigt som de fick ett verktyg för att kunna pressa komponentpriserna utan att göra avkall på kvalitet och säkerhet. De kan med säkerhet välja den utrusning som är bäst för sitt ändamål och behöver inte köpa de dyraste komponenterna. Det ligger stora pengar i detta.

– Anledningen till att Volvo arbetar med oss på FOI är att de vill vara offensiva och ligga långt fram forskningsmässigt och att vi en av få aktörer i världen som
kan det här området. Bilar innehåller mycket elektrisk utrustning på liten ytan. Det gäller inte minst Volvo Personvagnar som vill vara tekniskt ledande och erbjuda sina kunder bästa möjliga lösningar. Denna utveckling kan dock leda till problem med att utrustningar stör varandra. På FOI har vi forskat länge på detta och hade en testmetod redo för Volvo