Upptäcka hot mot kärnkraftanläggningar

- FOI lyssnande på våra önskemål och formulerade ett projekt som var anpassat till våra behov och man gjorde det mycket bra. De får VG på hela genomförandet och det känns tryggt att ha med sådan expertis och de resurser som FOI kan samla i ett projekt, säger Per Olov Lindberg, senior adviser för kärnteknisk säkerhet på SKB.

SKB, Svensk Kärnbränslehantering AB, behövde en modell och analys av sitt säkerhetsbehov för att klargöra sin kravbild på ett nytt bevakningssystem.

- Vi på FOI fick uppdraget att utifrån sensorteknik och informationsteknologi analysera och modellera ett bevakningssystem för att upptäcka potentiella hot. I uppdraget ingick att studera operatörens arbetsmiljö, samt att föreslå ett tillförlitligt och anpassningsbart system.

 

Specialistkunskap för beslut

– SKB ville hitta nya och kostnadseffektiva system för att bevaka sina anläggningar. Projektet fick namnet STAR, Skydd av Transporter och Anläggningar, och målet var att ta fram en grundläggande beskrivning av ett bevakningssystem med en central säkerhetsledning. Från SKB:s sida var det viktigt med ett leverantörsoberoende beslutsunderlag som ger dem egen specialistkunskap när de ska upphandla och utvärdera sitt bevakningssystem.

 

Analys av behov och krav

– De hot som bevakningssystemet ska avvärja är allt från större attacker till stölder, skadegörelse och sabotage. Vi utgick från SKB:s grundläggande behov och analyserade olika typer av situationer, både enskilda händelser och tillfällen med flera incidenter samtidigt. Utifrån våra slutsatser kunde vi skapa ett system för hantering av den normala bevakningen, incidenter som kan utvecklas till hot och falsklarm.

 

Civil breddning

– För vår egen del, ser vi på FOI en breddning och utveckling av vår verksamhet inom ledningssystem. Den från början militära systemkompetensen har också civil användning. På transportsidan stjäls idag för mångmiljonbelopp längs vägarna. Även penningdepåer och fotbollsmatcher har visat sig vara intressanta områden för förbättrade bevakningssystem.