Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kurser och resurser

FOI erbjuder utbildningar, kurser och seminarier inom våra kompetensområden. Det finns även möjlighet att hyra våra labb- och forskningsresurser. 

FOI:s kurser, utbildningar, seminarier, resurser och anläggningar kan du läsa mer om på respektive webbsida i menyn.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.