Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Konferenser och seminarier

FOI anordnar själva eller tillsammans med andra aktörer årligen flera konferenser och seminarier. Ämnena spänner över vitt skilda områden och deltagarna kommer både från Sverige och utlandet . Vissa konferenser är dagslånga medan andra pågår under flera dagar.

Människor på konferens

Ett par av FOI:s konferenser och seminarier

IT-försvarsdagen har fokus på försvarsrelaterad IT-säkerhet och hållas årligen. Läs om IT-försvarsdagen.

Senast uppdaterad: 2019-09-30