Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Konferenser och seminarier

FOI anordnar själva eller tillsammans med andra aktörer årligen flera konferenser och seminarier. Ämnena spänner över vitt skilda områden och deltagarna kommer både från Sverige och utlandet . Vissa konferenser är dagslånga medan andra pågår under flera dagar.

Människor på konferens

Ett par av FOI:s konferenser och seminarier

Välkommen att delta när FOI för trettonde gången anordnar ett internationellt symposium med inriktningen skydd mot kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen samt explosivämnen i kombination med CBRN. Symposiet gick tidigare under namnet CBW protection symposium.

Anmälan till CBRNe protection symposium 2019länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster 

Övrig information finns på webbplatsen för CBRNe protection symposium i Malmölänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

IT-försvarsdagen har fokus på försvarsrelaterad IT-säkerhet och hållas årligen. Läs om IT-försvarsdagen 2018 som var den 23 oktober i Försvarsmaktens Högkvarter, Stockholm.

Senast uppdaterad: 2019-05-16