Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

IT-försvarsdagen

IT-försvarsdagen har fokus på försvarsrelaterad IT-säkerhet och kommer att hållas årligen.

Binära tal och ett hänglås - grafik

IT-försvarsdagen är ett forum för myndighetsanställda att träffas och diskutera problemställningar, inriktningar och resultat från aktuell forskning och utveckling inom försvarsrelaterad cyber- och IT-säkerhet. Den huvudsakliga formen är presentationer med utrymme för frågor och återkoppling. IT-försvarsdagen arrangeras av FOI i samarbete med Försvarsmakten.

IT-försvarsdagen 2018 gick av stapeln den 23 oktober i Försvarsmaktens Högkvarter på Lidingövägen 24. Här hittar du programmet för IT-försvarsdagen 2018PDF.

Presentationer

Vill du vara med och presentera på IT-försvarsdagen? Kontakta då Jacob Löfvenberg för mer information.

Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.