Just nu är rapportsöket segt 19 september
Visa

Just nu är rapportsöket segt

Felsökning pågår.

Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

IT-försvarsdagen

IT-försvarsdagen är ett årligt återkommande forum för myndighetsanställda att träffas och diskutera problemställningar, inriktningar och resultat från aktuell forskning och utveckling inom försvarsrelaterad cyber- och IT-säkerhet. Den huvudsakliga formen är presentationer med utrymme för frågor och återkoppling. IT-försvarsdagen arrangeras av FOI i samarbete med Försvarsmakten.

Binära tal och ett hänglås - grafik

IT-försvarsdagen 2019

IT-försvarsdagen 2019 kommer att genomföras den 16 oktober i Försvarsmaktens högkvarter på Lidingövägen 24 i Stockholm. Inbjudan kommer att skickas ut efter sommaren med program och information om hur anmälan går till.

Om du vill vara med och presentera på IT-försvarsdagen alternativt bli tillagd på epostlistan kan du kontakta Amund Gudmundson Hunstad.

IT-försvarsdagen 2018

IT-försvarsdagen 2018 genomfördes den 23 oktober och innehöll presentationer av representanter från FOI, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Försvarshögskolan (FHS), Försvarets radioanstalt (FRA) och Finnish Defence Research Agency (FDRA).

Bildmaterial

Nedan återfinns material från IT-försvarsdagen 2018.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-08-29