Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

IT-försvarsdagen

IT-försvarsdagen är ett årligt återkommande forum för myndighetsanställda att träffas och diskutera problemställningar, inriktningar och resultat från aktuell forskning och utveckling inom försvarsrelaterad cyber- och IT-säkerhet. Den huvudsakliga formen är presentationer med utrymme för frågor och återkoppling. IT-försvarsdagen arrangeras av FOI i samarbete med Försvarsmakten.

Binära tal och ett hänglås - grafik

Om du vill vara med och presentera på IT-försvarsdagen alternativt bli tillagd på epostlistan kan du kontakta Caroline Bildsten.

IT-försvarsdagen 2021

Planering pågår för att genomföra IT-försvarsdagen den 18 november 2021 som detta år blir en virtuell konferens.

Passa på att boka in 18 november i kalendern! Har du frågor är du välkommen att kontakta Caroline Bildsten, FOI (caroline.bildsten@foi.se, 013 – 378247).

IT-försvarsdagen 2019

IT-försvarsdagen 2019 genomfördes den 16 oktober och innehöll presentationer av representanter från FOI, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Försvarshögskolan (FHS) och KTH. 

Bildmaterial

Nedan återfinns material från IT-försvarsdagen 2019.

IT-försvarsdagen 2018 genomfördes den 23 oktober och innehöll presentationer av representanter från FOI, Försvarsmakten, Försvarets materielverk (FMV), Försvarshögskolan (FHS), Försvarets radioanstalt (FRA) och Finnish Defence Research Agency (FDRA).

Bildmaterial

Nedan återfinns material från IT-försvarsdagen 2018.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-06-29