Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Optronik

FOI erbjuder utbildningar inom elektrooptiska system/optronik baserade på vår breda kompetens.

Optronikutrustning

Vi har ingen lista med färdiga kurser inom det här området (med undantag för laser­säkerhetskursen) men vi kan ta fram skräddarsydda kurser efter kundens önskemål.

Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-02-13