Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Behandling av personuppgifter

Så här behandlar vi dina person­uppgifter som du lämnar till oss i samband med kurs eller utbildning.

FOI är personuppgiftsansvarig för de person­uppgifter som samlas in när du anmäler dig.

Uppgifterna behandlas till följande ändamål:

  1. För att administrera utbildningen (exempelvis ta fram deltagarlistor, ordna med specialkost och fakturering) samt föra statistik över deltagande.
  2. För inpassering till FOI:s lokaler.
  3. För att kunna lämna erbjudande om nytt kurstillfälle i samma kurs eller i någon annan av FOI:s kurser.

Enbart personer som arbetar med administration av kursen kommer att behandla uppgifterna.

Personuppgifter kopplade till kurs- och utbildnings­administration sparas endast så länge ändamålet kräver detta och raderas därefter. Viss information kopplad till betalning sparas enligt bokföringslag­stiftningen.

Uppgifter kopplade till inpassering till FOI:s lokaler sparas i tio år.

Uppgifter om e-postadresser sparas tills vidare för att FOI ska kunna informera om nytt kurstillfälle även efter kursen. Om du inte vill att FOI sparar din e-postadress kan du meddela FOI detta.

Genom att anmäla dig till kursen eller utbildningen samtycker du till behandlingen av dina person­uppgifter. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta FOI.

Läs mer Om dataskyddsförordningen om dina rättigheter som registrerad och om hur du kan kontakta FOI.

Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.