Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Lasersäkerhet

Laser har på senare år fått allt större sprid­ning på våra arbetsplatser. I tillämp­ningar så vitt skilda som mätning, material­bearbetning, sjukvård, under­hållning och kommunikation används lasersystem som i många fall utgör en säkerhets- och hälsorisk.

Varningstriangel

Efter kursen ska du ha tillräckliga kunskaper för att kunna arbeta med lasersystem på ett säkert sätt.

Kursen har vid ett flertal tillfällen hållits både för externa intressenter och för medarbetare vid FOI som förväntas komma i kontakt med lasrar på labb eller i fält. Genomgången kurs har på FOI varit ett krav för att få arbeta med lasersystem.

Ur kursinnehållet

 • Laser, princip och användning
 • Lasertyper, laserklasser
 • Ögats byggnad och funktion
 • Ögonskador
 • Skyddsutrustning
 • Arbetsmiljöverkets och Strålsäkerhets­myndighetens föreskrifter
 • Standarder
 • Gränsvärden och riskavstånd
 • Dämpning och skyddsutrustning
 • Exempel på rutiner och tekniska åtgärder för ökad lasersäkerhet

De olika momenten gås igenom i form av före­läsningar, räkneövningar och besök i laser­laboratorium.
Se Praktisk information för allmän information samt villkoren för kursen.

Nästa kurstillfälle

Nästa ordinarie kurstillfälle kommer under våren 2019. Nytt datum meddelas i början av 2019.

Boka in dig på kursen på anmälningssidan.

Anpassad kurs

Vi har även möjlighet att genomföra kursen på andra platser och vid andra tidpunkter. Kontakta Johan Öhgren för mer information om anpassade kurser.

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till personal inom industri, universitet och högskola, myndigheter och liknande som använder starka lasrar som kan vålla kroppsskada och som behöver kunna handskas med dessa på ett säkert sätt. Grund­läggande kunskaper i teknik, fysik och matematik är tillräckligt; kursen tar upp alla begrepp som behövs.

Plats

Utbildningen genomförs i FOI:s lokaler i Linköping.

Tider

Kursen startar klockan 9.30 och slutar klockan 16.30.

Inpassering

Inpassering via FOI:s reception från klockan 9.10. Medtag godkänd legitimation, till exempel svenskt körkort.

Personnummer och medborgarskap

I anmälan ber vi om ditt personnummer och huruvida du har svenskt med­borgar­skap eller inte. Detta görs bland annat för att adminis­trera inpasse­ringen till FOI:s lokaler. Även personer som inte innehar svenskt med­borgarskap kan i de flesta fall besöka FOI:s lokaler, men processen är då något mer omfattande. Anmäl dig därför gärna i extra god tid till kursen om du saknar svenskt medborgarskap.

Behandling av personuppgifter

På sidan Behandling av person­uppgifter kan du läsa mer om hur vi behandlar dina person­uppgifter (inklusive personnummer och medborgarskap).

Förtäring

Lunch ingår, därtill kaffe och tilltugg under pauserna.

Kursmaterial

En pärm med allt presentationsmaterial i tryckt form delas ut till deltagarna under kursen.

Pris

6 900 kr/person

Bokningsvillkor – Anmälan och avbokning

 • Bokningen blir bindande tre veckor före kurs­datum. Vid avbokning efter denna tidpunkt kommer full kursavgift att debiteras. Bokad kursplats kan dock överlåtas på annan person om så önskas.
 • Kursen kan komma att ställas in från FOI:s sida om antalet anmälda blir för få. Meddelande om eventuellt inställd kurs lämnas senast två veckor före kursdatum.
 • Boka in dig på kursen på anmäl­nings­­sidan. För att boka en hel grupp kontakta Johan Öhgren.

Sista anmälningsdag

Meddelas när nästa kurstillfälle finns tillgängligt

Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.