Sök
Stäng
Meny
Site Page

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Optronik

FOI erbjuder utbildningar inom elektrooptiska system/optronik baserade på vår breda kompetens.

Optronikutrustning

Vi har ingen lista med färdiga kurser inom det här området (förutom laser­säkerhetskursen) utan tar fram skräddarsydda kurser efter kundens önskemål.

Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.