Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Radarsystem

FOI erbjuder utbildningar inom radarsystem baserade på vår breda kompetens.

Radar

Vi har ingen lista med färdiga kurser inom det här området utan tar fram skräddarsydda kurser efter kundens önskemål.

Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.