Kontakt

Aeroakustik och vibrationsanalys

Inom området för aeroakustik och vibrations­­analys pågår forskning inom bland annat marksensor­nätverk och akustisk antenn­teknik där ljudkällor av intresse positioneras och klassificeras samt eventuellt följs med hjälp av avancerade algoritmer och kan kombineras genom fusionering med radar, laser och infra­röda och visuella bildalstrande sensorer. Tekniken är exempelvis användbar för lokalisering av nödställda i rasmassor, lokalisering och klassifi­cering av drönare, läktarvåld och upplopp med mera.

Forskare i ekofritt rum

Ekofritt rum i Linköping.

Till vår hjälp vid har vi tillgång till ett ekofritt rum i våra lokaler i Linköping som vi använder både inom forsknings- och utvecklingsprojekt samt även vid verifierandemätningar på utrustningar och enheter där akustik ingår.

Våra uppdragsgivare är i huvudsak myndigheter, Försvars­makten och teknikföretag där vi erbjuder tjänster som expertstöd, fram­tagande av beslutsunderlag, fram­tagande av ny teknologi och forskning inom aero­akustik och seismik, uppmätning av arbetsmiljö med avseende på buller, bullerbekämpning etc.

Välkommen att kontakta oss för mer information om vårt ljudlaboratorium och de möjligheter som vi kan erbjuda inom akustik och vibration.

Ekofritt rum

FOI:s akustiklab är uppbyggt med ljud­absorbenter och nätgolv och är en helt ekofri miljö med många möjlig­heter för avancerade tester, mätningar, analyser och utbildningar. Här kan man utföra tester av akustisk riktningsverkan i flera dimensioner från olika objekt, liksom standardmätningar och lyssningstester.

Tester av akustisk riktningsverkan i flera dimensioner

Akustiklaboratoriet är utrustat med bland annat 32-kanalers synkron insamling DC-50 kHz, 8-kanaler datorljudkort, mikrofoner med tryck- och frifälts­karakteristik, ljudkällor och vridbord. Ljudutbred­ningen påverkas inte av rummets gränsytor då ljudet inte kan reflekteras inom frekvens­intervallet 100Hz-10kHz. Här finns också utrustning för att utföra lyssnings­tester, mätutrustning för att samla in data för senare analys men även möjlighet att analysera ljud och vibrationer i realtid.

Lyckad forskning, genomförda uppdrag och möjligheter

Några exempel på genomförda uppdrag i det ekofria rummet är sensorstyrning med hjälp av akustiska arrayer, signal­behandling inom arrayteknik samt akustiska och seismiska sensorer i nätverk. Akustik­laboratoriet kan även med fördel användas för utbild­ningar i mindre grupper. Andra tänkbara forsknings­projekt och uppdrag där FOI gärna är samarbets­partner eller ställer lokaler till förfogande är positionering av ljudkällor utan rumsinverkan, mobil­telefon- och telefon­­akustik, strålnings­egenskaper hos ljudkällor och påverkan av buller.

Gränsfrekvens 100 Hz
Uppfyller ISO 3745 för frekvenser mellan 100 Hz och 10kHz
Dimension i meter (LxBxH):6,40x4,00x4,10

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2021-10-14