Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Aerosolkammaren

Aerosolkammaren vid FOI används för detektions­­experiment av biologiska simili­ämnen, lågpatogena biologiska aerosoler och kemikalier. Experimenten sker alltid under kontrollerade former.

provburkar

För närvarande kan följande similiämnen och bio­logiska stridsmedel spridas i aerosol­kammaren:

  • Bacillus subtilis (sporbildande bakterie, torr och våt)
  • Bacillus thuringiensis  (sporbildande bakterie, torr och våt)
  • Erwinia herbicola  (vegetative bakterie, våt)
  • MS2, bacteriofag (virus, våt)
  • Ovalbumin   (similiämne för protein­toxin, torr)

Fakta om aerosol­kammaren:

  • Är 67 m3 och gjord i rostfritt stål.
  • Har ett kontrollerat system för aerosol­generering och kan ge både statiska och dynamiska aerosolmoln.
  • Använder referensinstrument för att kontrollera koncentrationen av bak­grunds­partiklar och deras livskraft.
  • Har ett kontrollsystem för temperatur och luftfuktighet för säkrare tester.
Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.