Just nu är rapportsöket segt 19 september
Visa

Just nu är rapportsöket segt

Felsökning pågår.

Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Analys av radionuklider och kärnmaterial

Övergripande mål inom området radionuklider och kärnmaterial är:

 • Att vara ett av SSM:s (tidigare SSI) kontraktlaboratorium
 • Att utveckla metoder strålskydds- och kärnberedskapen
 • Att utveckla metoder för forensisk analys av kärnmaterial
 • Att studera mätprocessen för radionuklider med hjälp av ICP-SFMS
 • Age- and isotope ratio determination of post-detonation debris (debris from Trinity and Mike)
  (Ålders- och isotopkvotsbestämning av fragment efter detonation (fragment från Trinity och Mike)
 • Basic characterization of 233U. (Basal karaktärisering av 233U)
 • Interference study in ICP-SFMS (Interferensstudier i ICP-SFMS)
 • Characterization of the pulse counting system in mass spectrometry (Karaktärisering av pulsmätnings­systemet i masspektrometri)
 • Optimised 90Sr determination (Optimerad 90Sr bestämning)
 • In field measurement of Pu with gamma spectrometry (Fältmätning av Pu med gamma­spektrometri)
 • Kemisk separationsmetod för 89/90Sr och actininder
 • Masspektrometri (ICP-SFMS):
 • IDMS för massbestämning av actinider (U, Pu och Am)
  — Isotopkvotbesämning av Pu och U
 • Vätskescintillation (LSC)
  — Cherenkov-räkning för 89/90Sr bestämning
 • Bärbar alfa-spekrometri
 • Gamma-spektrometri:
  — Aktivitetsbestämning
  — Isotopkvotsmätning
 • Renrum klass 100
 • Radionuklidlaboratorium med handsbox
 • Två kemiska laboratorier
 • Element2 ICP-SFMS
 • Fyra HPGe system
 • Två coaxial (50 & 80%)
 • Ett coaxial LEGS med Be fönster
 • Ett bärbart Detective –EX
 • En Quantulus för LSC
 • En Octete för alfaspektrometri
Kontakt

Senast uppdaterad: 2019-02-11