Kontakt

Analys av radionuklider och kärnmaterial

Övergripande mål inom området radionuklider och kärnmaterial är:

 • Att vara ett av Strålsäkerhetsmyndighetens (tidigare SSI) kontraktlaboratorium
 • Att utveckla metoder strålskydds- och kärnberedskapen
 • Att utveckla metoder för forensisk analys av kärnmaterial
 • Att studera mätprocessen för radionuklider med hjälp av ICP-SFMS
 • Age- and isotope ratio determination of post-detonation debris (debris from Trinity and Mike)
  (Ålders- och isotopkvotsbestämning av fragment efter detonation (fragment från Trinity och Mike)
 • Basic characterization of 233U. (Basal karaktärisering av 233U)
 • Interference study in ICP-SFMS (Interferensstudier i ICP-SFMS)
 • Characterization of the pulse counting system in mass spectrometry (Karaktärisering av pulsmätnings­systemet i masspektrometri)
 • Optimised 90Sr determination (Optimerad 90Sr bestämning)
 • In field measurement of Pu with gamma spectrometry (Fältmätning av Pu med gamma­spektrometri)
 • Kemisk separationsmetod för 89/90Sr och aktininder
 • Masspektrometri (ICP-SFMS):
 • IDMS för massbestämning av actinider (U, Pu och Am)
  — Isotopkvotbestämning av Pu och U
 • Vätskescintillation (LSC)
  — Cherenkov-räkning för 89/90Sr bestämning
 • Bärbar alfa-spekrometri
 • Gamma-spektrometri:
  — Aktivitetsbestämning
  — Isotopkvotsmätning
 • Renrum klass 100
 • Radionuklidlaboratorium med handsbox
 • Två kemiska laboratorier
 • Element2 ICP-SFMS
 • Fyra HPGe system
 • Två coaxial (50 & 80%)
 • Ett coaxial LEGS med Be fönster
 • Ett bärbart Detective –EX
 • En Quantulus för LSC
 • En Octete för alfaspektrometri

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-02-16