Kontakt

Atmosfärslidar

En LIDAR (Light Detection And Ranging) består oftast av en pulsad laser, en mottagare och en signalregistreringsenhet. Laserstrålning riktas ut i atmosfären där den sprids mot partiklar och en del av den spridda strålningen detekteras i mottagaren.

Lidarutrustning

Aerosoldata kan ge säkrare väderprognoser

Atmosfärdata kan ge information om mängden aerosol och deras egenskaper. Data från mätningar kan också användas vid assimilering i väderprognostisering. Atmosfärslidarsystem mäter vertikala profiler av bakåtspridnings- och dämpningskoefficient från aerosoler i atmosfären, från låga höjder upp till drygt tio kilometer. Mängden aerosoler i troposfären påverkar klimatet och deras betydelse för temperaturhöjningen av jordens atmosfär anses bero på mängden partiklar på olika höjder.

LIDAR används även för att kunna bestämma säkerhetsavstånd för kraftiga lasrar i fri atmosfär.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2019-03-04