Batteritester

Vid FOI:s anläggning i Grindsjön finns goda resurser för test av batterier, både kring hur metoder för att få ut maximal energi från batteridrift och kring hur människor kan skyddas från eld och farliga gaser från ett brinnande batteri.

Testlabb där FOI provar stora batterier.

FOI:s erfarenhet av och utrusning för tester av sprängverkan och explosioner passar utmärkt för batteritester. Dessutom finns all den utrustning som krävs – som värmekameror, kemisk analysutrustning, reaktionskalorimeter, höghastighetskameror, fjärrstyrningssystem och sensorsystem. FOI:s medarbetare har dessutom stor vana att designa försöksuppställningar och bygga mät- och loggningssystem.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2019-02-27