Flygvapnets luftstridssimuleringscentrum, FLSC

FLSC (Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum) är en simuleringsanläggning för bemannad luftstrid, många-mot-många. Simulatoranläggningen är unik i sitt slag i Europa med en kombination av både bemannade simulatorer och datorgenererade stridskrafter.

Man i simulator

Vid FLSC (Flygvapnets Luftstridssimuleringscentrum), genomför FOI sedan 1998 tillsammans med Flygvapnet simuleringar för träning och utbildning av såväl flygförare och flygstridsledare som lednings- och stabspersonal.

FLSC ger stöd inom följande områden:

 • Utbildning, träning och övning inklusive LVC-utveckling
 • Insatsförberedande övningar
 • Taktikutveckling
 • Materielanskaffning (jämföra alternativ, kravställning och LVC-förmåga)
 • Operativ kravställning (beslutsstöd och nya koncept)

Simulatorfakta

Anläggningen består av följande delar:

 • Simulatorhall (ca 25 x 15 m)
 • Tillhörande rum för planering och uppföljning
 • 14 st. flygplanskabiner i ett nätverk
 • 4 st. positioner för flygstridsledare
 • Översiktspresentation för analys och utvärdering
 • Datorgenererade aktörer
 • Simulatorkontroll

14 flygförare kan exempelvis flyga i stora sammansatta förband, i ett scenario som inkluderar ett stort antal övriga regelstyrda simulerade enheter som andra flygplan, luftvärn eller fartyg. Alla pilotstationer är baserade på generella modeller vilket betyder att det förutom JAS 39 är möjligt att samtidigt flyga andra flygplanstyper i samma scenario. Anläggningen är dessutom förberedd för så kallad distribuerad simulering. Då sammankopplas anläggningen med andra via en säker dataförbindelse.

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2020-10-16