Sök
Stäng
Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Totalförsvarets forskningsinstitut

Kontakt

Isotoplaboratoriet

Laboratoriet är licensierat av Strål­säkerhets­myndigheten för hantering av radioaktiva källor och kan användas vid hantering av öppna strål­källor med alfa-, beta- och gamma­­strålande nuklider.

Glovebox

Laboratoriet byggdes 2004 och har tre drag­skåp, en handsk­box och kylskåp där radio­aktiva lösningar förvaras. För att minska kontamineringen av omgiv­ningen är laboratoriet försett med undertryck och den utgående luften filtreras.

Endast tränad personal har tillträde till laboratoriet. Innan personalen lämnar laboratoriet får den genomgå en kontami­nerings­kontroll så att inga radioaktiva ämnen lämnar laboratoriet.

* CBRN är en beteckning för kemiska (C), bakterio­logiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel. Det ersätter den tidigare beteckningen ABC-stridsmedel.

Kontakt
Till startsidan, foi.se

FOI forskar för en säkrare värld.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier.
Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.

FOI:s kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling samt analyser och studier. Myndigheten är uppdragsfinansierad och ligger under Försvarsdepartementet.