Kontakt

Isotoplaboratoriet

Laboratoriet är licensierat av Strål­säkerhets­myndigheten för hantering av radioaktiva källor och kan användas vid hantering av öppna strål­källor med alfa-, beta- och gamma­­strålande nuklider.

Glovebox

Laboratoriet byggdes 2004 och har tre drag­skåp, en handsk­box och kylskåp där radio­aktiva lösningar förvaras. För att minska kontamineringen av omgiv­ningen är laboratoriet försett med undertryck och den utgående luften filtreras.

Endast tränad personal har tillträde till laboratoriet. Innan personalen lämnar laboratoriet får den genomgå en kontami­nerings­kontroll så att inga radioaktiva ämnen lämnar laboratoriet.

* CBRN är en beteckning för kemiska (C), bakterio­logiska (B), radiologiska (R) eller nukleära (N) stridsmedel. Det ersätter den tidigare beteckningen ABC-stridsmedel.

Kontakt

Dela sidan

Senast uppdaterad: 2022-02-11