Meny

Totalförsvarets forskningsinstitut

Bedömning av kemiska exponeringar och hälsorisker

Risk- och exponerings­be­dömningar av kemikalier kan användas bland annat vid samhällsplanering och finns ofta integrerat i olika beslutsstöd. För att bedöma risker av exponering för kemikalier behöver många faktorer vägas in däribland exponeringssituation, dos och dess samband med negativa hälsoeffekter.

Akut kemisk exponering

Känsliga grupper

Här beskrivs skillnader i känslighet mellan astmatiker och friska i samband med akut exponering för luftburna kemikalier.

Dela sidan på sociala medier

Senast uppdaterad: 2018-11-30